Go to Top

Schlüsselbauer GEOMATERIALS

Schlüsselbauer GEOMATERIALSg

Produktbeskrivelse

Schlüsselbauer GEOMATERIALS Schaumglas GmbH er søsterselskab til en af verdens førende producenter af anlæg til fremstilling af cementrør og celleglas, Schlüsselbauer Technology, i Hörbach, Østrig www.sbm.at . Schlüsselbauer GEOMATERIALS har branches mest komplette produktprogram af lette, ikke-brændbare, vandresistente og trykstærke materialer fremstillet af genvundet glas.

Schlüsselbauer GEOMATERIALS celleglasskærver anvendes især som letfyld over P-kældre, på tagterrasser og til isolering af fundamenter, gulvkonstruktioner og rørledninger.

Schlüsselbauer GEOMATERIALS RED celleglasskærver, er et unikt produkt, som i modsætning til hidtidige celleglasprodukter, kan optage og igen afgive op til 40 % vand. Kombineret med en lav opdrift, er dette produkt ideelt til vejbyggeri på blød bund, til afvandingsprojekter og andre opgaver med højt grundvandsspejl.

Schlüsselbauer GEOMATERIALS PANEL celleglasplader bruges især til isolering af flade tage, betondæk, fundamenter og kældre, mens Schlüsselbauer GEOMATERIALS BLÄHGLAS anvendes i løs eller bundet form til isolering og støjdæmpning af gulv, loft, hulrum og indendørs rørføringer.

Kontakt os for yderligere information eller besøg Schlüsselbauer GEOMATERIALS her