Go to Top

VARIOTEC

VARIOTEC – vakuumisoleringspanelerv

Produktbeskrivelse

VARIOTEC vakuumisoleringspaneler produceres af VARIOTEC GmbH & Co. KG, Neumarkt, Tyskland

Kernematerialet i VARIOTEC vakuumisoleringspaneler er fremstillet af mineralske produktionsreststoffer fra den kemiske industri, som efterfølgende vakuumpakkes i en diffusionstæt plast-aluminiumsfolie. Teknologien bag vakuumisoleringspaneler stammer fra forskning i rumfartsindustrien, hvor der i sin tid var brug for et meget tyndt og let isoleringsmateriale. Med en beregningsmæssig Lambda-værdi på kun 0,007 W/mK finder VARIOTEC vakuumisoleringspaneler især anvendelse, hvor kravet til U-værdi er høj samtidigt med, at pladsen er trang.

VARIOTEC vakuumpaneler fås som standard paneler eller som sandwich elementer med forskellige overfladematerialer tilpasset den aktuelle anvendelse. VARIOTEC udarbejder projektrelateret tegningsmateriale og styklister for udlægning af vakuumpaneler efter nærmere aftale.

VARIOTEC vakuumisoleringspaneler kan returneres til fabrikken for genanvendelse til isoleringspaneler eller bortskaffes som henholdsvis mineralsk- og plastaffald.

Se nærmere på anvendelsesmuligheder og tekniske data for VARIOTEC vakuumisoleringspaneler her.